• O společnosti
 • Realizace staveb
 • Projekční ateliér
 • Reference stavby
 • Reference projekce
 • Certifikáty
 • Politika kvality
 • Kontakty
 • Poslední stavba
  RD KATUSICE

  RYBÁŘ stavební s.r.o.
  náměstí Míru 50
  276 01 Mělník

  +420 315 622 913

  iso

  Projekční ateliér

  Služby v procesu projekční a inženýrské činnosti

  Prostory ateliéru se nachází podkroví sídla společnosti na Nám. Míru v Mělníku. Projekční atelier naší společnosti zajišťuje komplexní služby v procesu přípravy staveb v oblasti pozemních, inženýrských, průmyslových staveb a dopravní infrastruktury.

  Dokumentace staveb je zpracovávána digitálně s použitím nejnovějšího CAD systému ALLPLAN od firmy NEMETSCHEK.

  Průzkumy a zaměření objektů

  • zaměření a digitalizace stávajících stavů
  • zpracování stavebnětechnického průzkumu
  • statické posouzení
  • geologický průzkum

  Studie a návrhy stavby

  • architektonické a urbanistické studie staveb
  • vizualizace – modely 3D
  • zákresy do fotografií
  • návrhy interiérů
  • hlukové a zastiňovací studie
  • inženýrská činnost – historické budovy, objekty v CHKO atd.
  • sadové úpravy, návrhy zahrad

  Dokumentace pro ohlašované stavby, územní řízení, stavební řízení a provádění staveb

  • kompletní dokumentace v rozsahu dle platné prováděcí Vyhl. pro daný účel
  • součástí jsou mimo jiné – výkresy stavebních konstrukcí, situace objektů a inženýrských sítí, PBŘS, statické posouzení, energetické štítky atd., dopravní řešení (komunikace, parkovací plochy, obytné zóny..), návrhy kuchyní
  • výkresy inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, ústřední vytápění, elektro – silnoproud (umělé osvětlení, hromosvody, NN rozvody…), elektro – slaboproud (EPS, EZS, TV, tefoní a datové rozvody…), plynovody, VZT, klimatizace atd.
  • realizační dokumentace včetně konstrukčních detailů, položkových výkazů výměr, specifikace prací a dodávek
  • inženýrská činnost včetně podání žádosti o souhlas nebo povolení stavby

  Dokumentace skutečného provedení staveb

  • zaměření změn a následné úpravy dokumentace, součinnost při kolaudaci stavby

  Dokumentace bouracích prací

  • vypracování dokumentace a zajištění demoličního výměru

   

  © 2011 created by websession.cz