• O společnosti
 • Realizace staveb
 • Projekční ateliér
 • Reference stavby
 • Reference projekce
 • Certifikáty
 • Politika kvality
 • Kontakty
 • Poslední stavba
  RD KATUSICE

  RYBÁŘ stavební s.r.o.
  náměstí Míru 50
  276 01 Mělník

  +420 315 622 913

  iso

  Novinky

   
  21.12.2011
  Všem našim zákazníkům, dodavatelům a spolupracovníkům přejeme klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný Nový rok 2012
  7.9.2011
  Dnes byla dokončena rozsáhlá stavba protihlukových opatření ve společnosti Glazura s.r.o., kterou jsme připravovali i projekčně. Probíhají hlukové studie prokazující splění požadovaných limitů.
  15.8.2011
  Dokončujeme stavební úpravy v MŠ U Jeslí v Kralupech nad Vltavou.
  1.8.2011
  V Kralupech nad Vltavou zahajujeme komplexni rekonstrukci chodníků v ulici gen. Klapálka s úpravami pro bezbariérové užívání v rozsahu 2500m2.
  18.7.2011
  V MŠ U Jeslí v Kralupech nad. Vltavou začínáme realizovat stavební úpravy spojené se změnami užvání.
  20.6.2011
  Předáváme do užívání opravu komunikace u ZŠ Blahoslavova Mělník. Vlastní pokládka 300m2 dlažby proběhla během 5dnů.
  13.6.2011
  Zahajujeme stavební úpravy na ZŠ Řepín vč. zateplováním fasády v rozsahu cca 800m2. Společnost dnes úspěšně prošla dozorovým auditem systému IMS pro normy ISO9001, ISO14001 A OHSAS 18001.
  6.6.2011
  Zahajujeme opravu komunikace u ZŠ Blahoslavova Mělník
  3.6.2011
  Dokončili jsme a předali stavbu "Zlepšení přístupu k MŠ" ve Velvarech s časovým předstihem 1/2měsíce
  2.5.2011
  Zahájena montáž ocelové konstrukce haly včetně rámů pro sendvičovou konstrukci střechy stavby protihlukových opatření ve společnosti Glazura s.r.o.
  27.4.2011
  Převážíme nadměrný náklad ocelové konstrukce z našeho výrobního areálu do Roudnice nad Labem k realizaci II.etapy stavby protihlukových opatření ve společnosti Glazura s.r.o.
  5.4.2011
  Zahajujeme kompletní rekonstrukci RD Katusice s termínem dokončení 09/2011. Rekonstukce probíhá "na klíč" dle námi zpracované projektové dokumentace.
  1.4.2011
  Zahajujeme akci "Zlepšení přístupu k MŠ" ve Velvarech s termínem dokončení 16.6.2011
  31.3.2011
  Dokončili jsme revitalizaci centra obce Zákolany - kompletní rekonstrukce parku včetně mobiliáře, rekonstrukce historické fasády základní školy.
  17.2.2011
  Na probíhající stavbě realizace protihlukových opatření ve společnosti Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem jsme právě dokončili úspěšně I.etapu.
  15.1.2011
  Od dnešního dne jsou aktualizovány veškeré reference pro projekční atelér i realizaci staveb.
  20.12.2010
  Všem našim zákazníkům, dodavatelům a spolupracovníkům přejeme klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný Nový rok 2011.
  15.12.2010
  Spustili jsme nové webové stránky.
  14.10.2010
  Společnost prošla úspěšně certifikačním procesem a získala certifikát pro systémy OHSAS 14001 a ISO 18001.
  30.6.2010
  Společnost prošla úspěšně certifikačním procesem a získala certifikát pro systém ISO 9001.

  Stavební firma Mělník

  Seznámení se společností

  Historie společnosti sahá do roku 1992, kdy Ing. Jaroslav Rybář začal působit v oblasti provádění a projektování staveb. Později, v roce 1995 vstupem stavitele Jiřího Horčíka vzniklo sdružení podnikatelů Rybář & Horčík. Po následném odchodu Jiřího Horčíka byla v roce 2004 založena společnost Rybář & Horčík s.r.o. Následným vývojem bylo v roce 2007 změněno jméno společnosti na RYBÁŘ stavební s.r.o. Od začátku působení měla vždy společnost charakter rodinné firmy, který si dodnes zachovává.

  Původní sídlo společnosti bylo v pronajatých prostorách v ulici Bezručova v Mělníku. S růstem společnosti vznikaly požadavky na vetší a vyhovující prostory pro sídlo společnosti a projekční kancelář. Za tímto účelem byl získán a zrekonstruován objekt nynějšího sídla společnosti přímo na historickém náměstí města Mělníka. Zázemí pro uskladnění strojního a technologického vybavení vybudovala společnost ve vlastním stavebním dvoře v ulici Řipská mimo centrum města.

  Naše společnost se zabývá projekční, inženýrskou a stavební činností v oblasti pozemních, inženýrských, průmyslových staveb a dopravní infrastruktury.

  Zaměstnáváme odborníky z řad investorů, projektantů a zkušených stavbyvedoucích. Společnost zajišťuje komplexní stavební zakázky od projektové dokumentace až po realizaci staveb.

  V současné době má společnost zaveden funkční systém managementu řízení (IMS) a je certifikována pro oblasti ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (ochrana ŽP) a OHSAS 18001 (management BOZP).

  Struktura společnosti:

  Obchodní jméno: RYBÁŘ stavební s.r.o.
  společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98620
  Sídlo: Mělník, náměstí Míru 50, PSČ 276 01
  Identifikační číslo: 271 31 335
  Daňové identifikační číslo: CZ271 31 335
  Jednatel společnosti: Ing. Jaroslav Rybář
  Ing. David Rybář
  Telefon / fax: +420 315 622 913 /+420 315 670 008
  Internet: www.rybar-melnik.cz
  e-mail: info@rybar-melnik.cz
  Bankovní spojení: KB a.s. Mělník, č.účtu 51-2549630287/0100

   

  Personální obsazení :
  Společnost zaměstnává stavební inženýry, architekty a stavební techniky, kteří se uplatňují při řízení a projektování staveb. Dělnické profese jsou zastoupeny v celé škále stavebních profesí (zedníci, zámečníci, pokrývači, ...).

  Technické vybavení

  Kanceláře společnosti a projekční kancelář jsou plně vybaveny výpočetní technikou s pravidelně aktualizovaným softwarem. Projektování je prováděno pomocí programu Allplan (Nemetschek), rozpočty se zpracovávají pomocí RTS. K dispozici je vlastní technika pro veškerý tisk, kopírování a ostatní činnosti.

  Pro realizaci staveb je společnost vybavena nákladními automobily, bagrem, nakladačem, smykově řízeným nakladačem, stavebním výtahem, kompresorem, lešením, bedněním a jiným. Společnost má veškeré potřebné nářadí a nástroje včetně např. měřící techniky (nivelační přístroje, teodolity, dálkoměr).

  © 2011 created by websession.cz